Chương trình đào tạo

Học kỳ 5

  • Tiếp thị sự kiện

  • Tổ chức sự kiện

  • Truyền thông marketing tích hợp

  • Hành vi tiêu dùng trong du lịch

  • Hán ngữ cao cấp 3 hoặc Nhật ngữ cao cấp 3

Xem thêm

Menu footer

Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
IoT (Internet of Things)