Chương trình đào tạo

Học kỳ 6

  • Du lịch bền vững

  • Ứng dụng CNTT trong ngành du lịch

  • Luật du lịch

  • Giao tiếp đa văn hoá

  • Kỹ năng quản lý

 

Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế Mỹ thuật số
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật