Nghiêm Hoàng Linh


"Với mình, tuổi trẻ là để khám phá những điều mới mẻ về Media. Mình yêu thích ngành Truyền thông. Với sự khác biệt và sáng tạo trong phương thức đào tạo của Đại học FPT, mình tin tưởng Đại học FPT sẽ giúp mình thoả sức sáng tạo trong lĩnh vực này".