Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018

địa điểm
Coder School – 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, TPHCM
thời gian
Ngày 14.01.2018 18.01.2019
hạn đăng ký
23h 59p ngày 02.01.2019
 

Lịch sự kiện

Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018

địa điểm
Coder School – 12 Tôn Đản, P.13, Q.4, TPHCM
thời gian
Ngày 14.01.2018 18.01.2019
hạn đăng ký
23h 59p ngày 02.01.2019