Sinh viên Đại học FPT Tp.HCM có bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học Quốc tế

Vừa qua, Hoàng Văn Hoàn – Sinh viên K14 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Đại học FPT TP. HCM đã có bài viết đầu tiên được xuất bản trong cuốn tạp chí nghiên cứu khoa học nổi tiếng International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences.

 

 

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Lê Hà Vân cùng sự hỗ trợ của nhóm sinh, Hoàng Văn Hoàn đã hoàn thành xuất sắc bài nghiên cứu với đề tài: Exploring the use Podcasts in Improving English Listening Comprehension Skills among English-major Students at FPT University, HCM. 

 


Theo đó, bài nghiên cứu xem xét mức độ phổ biến việc sử dụng podcast của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT TP.HCM và ảnh hưởng của nó đến kỹ năng nghe của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Đại học FPT TP.HCM dựa trên việc phân tích dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua các phương pháp định lượng. Từ đây đưa ra các phát hiện và khuyến nghị để giúp sinh viên nhận được lợi ích từ Podcast một cách hiệu quả. 


Được biết, Hoàng Văn Hoàn là một sinh viên nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào tại trường với hàng loạt thành tích, giải thưởng như: Top 5 sinh viên xuất sắc nhất khối ngành kỳ Summer 2021, Quán quân Cóc Tài Tử FPTU 2020, Giải phụ cuộc thi nghiên cứu khoa học REFERS 2020; Quán quân Hult Prize on campus of FPT University,.../.

 

Theo FPT Around

 

Tin tức Liên quan