Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

LIÊN HOAN PHIM NGẮN 5 PHÚT
<span class="day">1</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/lien-hoan-phim-ngan-5-phut
LIÊN HOAN PHIM NGẮN 5 PHÚT
TRIỂN LÃM NOISE
<span class="day">31</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/trien-lam-noise
TRIỂN LÃM NOISE
[SEMINAR SERIES START-UP2 #03]
<span class="day">8</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/seminar-series-start-up2-03
[SEMINAR SERIES START-UP2 #03]
FPT ENTREPRENEURIAL HACKATHON
<span class="day">18</span> <span class="month">t02</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fpt-entrepreneurial-hackathon-1
FPT ENTREPRENEURIAL HACKATHON
FPT TECHDAY
<span class="day">15</span> <span class="month">t12</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fpt-techday
FPT TECHDAY
LỄ TỐT NGHIỆP
<span class="day">20</span> <span class="month">t11</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/le-tot-nghiep-2022
LỄ TỐT NGHIỆP
TRIỂN LÃM KÝ SINH
<span class="day">01</span> <span class="month">t12</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/trien-lam-ky-sinh
TRIỂN LÃM KÝ SINH
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
<span class="day">9</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khai-giang-nam-hoc-moi
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
FPT EDU KHƠI NGUỒN VÕ VIỆT
<span class="day">24</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fpt-edu-khoi-nguon-vo-viet
FPT EDU KHƠI NGUỒN VÕ VIỆT
KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP
<span class="day">8</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoa-hoc-khoi-nghiep
KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP