Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

HALLOPARTMENT 2021
<span class="day">30</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/hallopartment-2021
HALLOPARTMENT 2021
KHỞI ĐỘNG ZOO HACKATHON VIỆT NAM 2021
<span class="day">15</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoi-dong-zoo-hackathon-viet-nam-2021
KHỞI ĐỘNG ZOO HACKATHON VIỆT NAM 2021
KHỞI ĐỘNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
<span class="day">04</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoi-dong-hoc-phan-giao-duc-quoc-phong
KHỞI ĐỘNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
FPTU DEBATE TOURNAMENT SEASON 2
<span class="day">28</span> <span class="month">t09</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fptu-debate-tournament-season-2
FPTU DEBATE TOURNAMENT SEASON 2
CÓC PHIÊU LƯU KÝ
<span class="day">23</span> <span class="month">t09</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/coc-phieu-luu-ky
CÓC PHIÊU LƯU KÝ
TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG
<span class="day">22</span> <span class="month">t09</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/tuan-le-dinh-huong
TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG
LỄ TỰU TRƯỜNG ĐH FPT
<span class="day">22</span> <span class="month">t09</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/le-tuu-truong-dh-fpt
LỄ TỰU TRƯỜNG ĐH FPT
LIVESTREAM: AXIE INFINITY & HÀNH TRÌNH TỶ ĐÔ
<span class="day">27</span> <span class="month">t7</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/livestream-axie-infinity-hanh-trinh-ty-do
LIVESTREAM: AXIE INFINITY & HÀNH TRÌNH TỶ ĐÔ
LIVESTREAM: “CỰU SINH VIÊN “BÓC PHỐT" 4 NĂM TRẢI NGHIỆM TẠI ĐH FPT”
<span class="day">12</span> <span class="month">t5</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/livestream-cuu-sinh-vien-boc-phot-4-nam-trai-nghiem-tai-dh-fpt
LIVESTREAM: “CỰU SINH VIÊN “BÓC PHỐT" 4 NĂM TRẢI NGHIỆM TẠI ĐH FPT”
CHINH PHỤC CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH
<span class="day">22</span> <span class="month">t6</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/chinh-phuc-cuoc-thi-lap-trinh-xe-tu-hanh
CHINH PHỤC CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH