Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

FPT EDU KHƠI NGUỒN VÕ VIỆT
<span class="day">24</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fpt-edu-khoi-nguon-vo-viet
FPT EDU KHƠI NGUỒN VÕ VIỆT
KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP
<span class="day">8</span> <span class="month">t10</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoa-hoc-khoi-nghiep
KHÓA HỌC KHỞI NGHIỆP
CHI CHI CHÀNH CHÀNH
<span class="day">5</span> <span class="month">t09</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/chi-chi-chanh-chanh
CHI CHI CHÀNH CHÀNH
DU NGOẠN XỨ PHÙ TANG CÙNG HỘI THẢO TÌM HIỂU NGÔN NGỮ NHẬT
<span class="day">13</span> <span class="month">t08</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/du-ngoan-xu-phu-tang-cung-hoi-thao-tim-hieu-ngon-ngu-nhat
DU NGOẠN XỨ PHÙ TANG CÙNG HỘI THẢO TÌM HIỂU NGÔN NGỮ NHẬT
SAIGON TALK KỲ 4
<span class="day">11</span> <span class="month">t07</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/saigon-talk-ky-4
SAIGON TALK KỲ 4
CUỘC THI TÀI NĂNG HÁN TỰ
<span class="day">25</span> <span class="month">t06</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/cuoc-thi-tai-nang-han-tu
CUỘC THI TÀI NĂNG HÁN TỰ
F-SOUND 7
<span class="day">25</span> <span class="month">t06</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/f-sound-7
F-SOUND 7
48h movement
<span class="day">11</span> <span class="month">t06</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/48h-movement
48h movement
LỄ TÔN VINH HỌC KỲ SPRING 2022
<span class="day">30</span> <span class="month">t06</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/le-ton-vinh-hoc-ky-spring-2022
LỄ TÔN VINH HỌC KỲ SPRING 2022
Gặp gỡ với đại diện SBI Holding
<span class="day">13</span> <span class="month">t05</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/gap-go-voi-dai-dien-sbi-holding
Gặp gỡ với đại diện SBI Holding