Sự kiện

04 t02

F-TRIP

04/02/2021
Đại học FPT TP.HCM
 

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

LIVESTREAM: AXIE INFINITY & HÀNH TRÌNH TỶ ĐÔ
<span class="day">27</span> <span class="month">t7</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/livestream-axie-infinity-hanh-trinh-ty-do
LIVESTREAM: AXIE INFINITY & HÀNH TRÌNH TỶ ĐÔ
LIVESTREAM: “CỰU SINH VIÊN “BÓC PHỐT" 4 NĂM TRẢI NGHIỆM TẠI ĐH FPT”
<span class="day">12</span> <span class="month">t5</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/livestream-cuu-sinh-vien-boc-phot-4-nam-trai-nghiem-tai-dh-fpt
LIVESTREAM: “CỰU SINH VIÊN “BÓC PHỐT" 4 NĂM TRẢI NGHIỆM TẠI ĐH FPT”
CHINH PHỤC CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH
<span class="day">22</span> <span class="month">t6</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/chinh-phuc-cuoc-thi-lap-trinh-xe-tu-hanh
CHINH PHỤC CUỘC THI LẬP TRÌNH XE TỰ HÀNH
SƠ LOẠI HỌC BỔNG TÀI NĂNG 2021
<span class="day">06</span> <span class="month">t06</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/so-loai-hoc-bong-tai-nang-2021
SƠ LOẠI HỌC BỔNG TÀI NĂNG 2021
WAKE UP YOUR STARTUP
<span class="day">18</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/wake-up-your-startup
WAKE UP YOUR STARTUP
WORKSHOP ĐỂ TRỞ THÀNH AAA ARTIST
<span class="day">17</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/workshop-de-tro-thanh-aaa-artist
WORKSHOP ĐỂ TRỞ THÀNH AAA ARTIST
WORKSHOP REVENUE MANAGEMENT
<span class="day">02</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/workshop-revenue-management
WORKSHOP REVENUE MANAGEMENT
F-TRIP
<span class="day">04</span> <span class="month">t02</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/f-trip
F-TRIP
GIAO LƯU ĐOÀN PHIM KIỀU @
<span class="day">28</span> <span class="month">t01</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/giao-luu-doan-phim-kieu-
GIAO LƯU ĐOÀN PHIM KIỀU @
KÝ KẾT MOU
<span class="day">22</span> <span class="month">t01</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/ky-ket-mou
KÝ KẾT MOU