Teaser Diễn đàn công nghệ Techday 2020

Một sự kiện công nghệ đầu tiên tại Việt Nam. Với nhiều hoạt động đang chờ đón bạn như: - Trải nghiệm hợp nhất giữa 2 nền tảng offline và online - Trải nghiệm digital command center. Vận hành doanh nghiệp trong tương lai.