TEDxFPTUniversityHCMC

Địa điểm
Offline
Thời gian
20/2/2022

 

 
[CHÍNH THỨC CÔNG BỐ CHỦ ĐỀ MÙA 2]

(English Caption Below)

Con người vẫn hằng theo đuổi khái niệm “Giá trị”. Những việc ta làm, những bụi bặm ta từng nếm trải, sau cùng đều hướng đến việc kiến tạo giá trị di sản một đời người.

Song nếu cho rằng “Giá trị” là do chính bản thân tự tạo ra và chỉ của riêng mình, như vậy chẳng phải thật tự phụ và ích kỉ sao?

Tự phụ vì chúng ta chỉ giản đơn là những hạt cát trong thế giới và dòng thời gian vô tận này, nơi cống hiến của một cá nhân là giá trị kết tinh của triệu lớp người đi trước. Ích kỉ vì thành quả của một người sẽ mất đi giá trị nếu cất giữ cho riêng mình, không gửi gắm thế hệ sau.

Để chạm đến hai tiếng “Giá trị” đòi hỏi sự “Tiếp nối”. Đó là lí do câu lạc bộ tiếng Anh và kĩ năng Skillcetera đã nhận được giấy phép tổ chức mùa 2 của TEDxFPTUniversityHCMC, với chủ đề “Value Transition - Tiếp nối giá trị”, lấy cảm hứng từ hình tượng xuyên suốt “Chim Lạc”. Việc chuyển giao, kế thừa, phát huy những giá trị của lớp tiền nhân không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để các bạn sinh viên nắm bắt, gìn giữ, phát huy, đồng thời lan toả những giá trị của dân tộc vươn tầm thế giới. Những giá trị ấy được “Chim Lạc” chắp cánh, như một sợi dây nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai, kết nối những tinh hoa đang được các nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia hết mình cống hiến, lưu truyền, và lớp trẻ - với tư cách là người nối tiếp - cùng hồi sinh, khơi thông, ươm mầm, phát huy.

------------------------------------------

Humans have been chasing after the concept “Value”. Things we do, pains we taste, all ultimately lead to constructing the legacy of one’s life.

Though, if “Value” was apparently created by one man and only belonged to him, wouldn’t that be arrogant and selfish?

Arrogant, for we are simple grains of sand among this endless spacetime, where one’s contribution is built upon the value of thousands of predecessors. Selfish, for one’s achievement loses its value if kept to himself, away from the next generation.

To reach “Value” requires “Transition”. That is the reason why the club of English and skill Skillcetera has gained the licence to organise TEDxFPTUniversityHCMC season 2, with the topic “Value Transition”, inspired by the image of “Chim Lạc” throughout. The transition, inheritance, and enhancement of the value of the predecessors are not only a challenge, but also an opportunity for students to grasp, preserve, promote, and spread our traditional values across the world. These values take wings by “Chim Lạc”, as a connection between the past, present and future, connecting the elite arduously devoted and preserved by artisans, artists, professionals, and resurrected, facilitated, nurtured, and aggrandised by the youth as the successors.

#Skillcetera
#TEDxFPTU2022
#TEDxFPTUniversityHCMC
#ValueTransition
#ChimLạc
#FPTUHCMC

------------------------------
❤️TEDxFPTUniversityHCMC 2022: “Value Transition - Chim Lạc”
✨Fanpage: TEDxFPT University HCMC
✨Tiktok: tedxfptuniversityhcmc
✨Instagram: tedxfptuniversityhcmc
✨Email: tedxfptuniversityhcmc@gmail.com
📞 Hotline: (+84) 869 317 948 (Ms. Thùy Linh)
 

Lịch sự kiện

TEDxFPTUniversityHCMC

Địa điểm
Offline
Thời gian
20/2/2022

 

 
[CHÍNH THỨC CÔNG BỐ CHỦ ĐỀ MÙA 2]

(English Caption Below)

Con người vẫn hằng theo đuổi khái niệm “Giá trị”. Những việc ta làm, những bụi bặm ta từng nếm trải, sau cùng đều hướng đến việc kiến tạo giá trị di sản một đời người.

Song nếu cho rằng “Giá trị” là do chính bản thân tự tạo ra và chỉ của riêng mình, như vậy chẳng phải thật tự phụ và ích kỉ sao?

Tự phụ vì chúng ta chỉ giản đơn là những hạt cát trong thế giới và dòng thời gian vô tận này, nơi cống hiến của một cá nhân là giá trị kết tinh của triệu lớp người đi trước. Ích kỉ vì thành quả của một người sẽ mất đi giá trị nếu cất giữ cho riêng mình, không gửi gắm thế hệ sau.

Để chạm đến hai tiếng “Giá trị” đòi hỏi sự “Tiếp nối”. Đó là lí do câu lạc bộ tiếng Anh và kĩ năng Skillcetera đã nhận được giấy phép tổ chức mùa 2 của TEDxFPTUniversityHCMC, với chủ đề “Value Transition - Tiếp nối giá trị”, lấy cảm hứng từ hình tượng xuyên suốt “Chim Lạc”. Việc chuyển giao, kế thừa, phát huy những giá trị của lớp tiền nhân không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để các bạn sinh viên nắm bắt, gìn giữ, phát huy, đồng thời lan toả những giá trị của dân tộc vươn tầm thế giới. Những giá trị ấy được “Chim Lạc” chắp cánh, như một sợi dây nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai, kết nối những tinh hoa đang được các nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia hết mình cống hiến, lưu truyền, và lớp trẻ - với tư cách là người nối tiếp - cùng hồi sinh, khơi thông, ươm mầm, phát huy.

------------------------------------------

Humans have been chasing after the concept “Value”. Things we do, pains we taste, all ultimately lead to constructing the legacy of one’s life.

Though, if “Value” was apparently created by one man and only belonged to him, wouldn’t that be arrogant and selfish?

Arrogant, for we are simple grains of sand among this endless spacetime, where one’s contribution is built upon the value of thousands of predecessors. Selfish, for one’s achievement loses its value if kept to himself, away from the next generation.

To reach “Value” requires “Transition”. That is the reason why the club of English and skill Skillcetera has gained the licence to organise TEDxFPTUniversityHCMC season 2, with the topic “Value Transition”, inspired by the image of “Chim Lạc” throughout. The transition, inheritance, and enhancement of the value of the predecessors are not only a challenge, but also an opportunity for students to grasp, preserve, promote, and spread our traditional values across the world. These values take wings by “Chim Lạc”, as a connection between the past, present and future, connecting the elite arduously devoted and preserved by artisans, artists, professionals, and resurrected, facilitated, nurtured, and aggrandised by the youth as the successors.

#Skillcetera
#TEDxFPTU2022
#TEDxFPTUniversityHCMC
#ValueTransition
#ChimLạc
#FPTUHCMC

------------------------------
❤️TEDxFPTUniversityHCMC 2022: “Value Transition - Chim Lạc”
✨Fanpage: TEDxFPT University HCMC
✨Tiktok: tedxfptuniversityhcmc
✨Instagram: tedxfptuniversityhcmc
✨Email: tedxfptuniversityhcmc@gmail.com
📞 Hotline: (+84) 869 317 948 (Ms. Thùy Linh)