Thay đổi nguyện vọng đại học tất cả thông tin cần biết

Thay đổi nguyện vọng đại học là vấn đề nhiều thí sinh quan tâm. Tất cả những thông tin liên quan thay đổi nguyện vọng sẽ được tổng hợp cụ thể.

 

Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học bắt đầu từ 09/09/2020

 

Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học trực tuyến bắt đầu từ 09/09 đến 17h00 ngày 16/09.
Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học bằng phiếu ĐKXT bắt đầu từ 09/09 đến 17h00 ngày 18/09.

 

Thời gian thay đổi nguyện vọng trực tuyến từ 09/09 đến 17h ngày 16/09/2020. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện thay đổi nguyện vọng. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

 

Thời gian thay đổi nguyện vọng bằng phiếu ĐKXT từ 09/09 đến 17h ngày 18/09/2020.  Phương thức này dành cho thí sinh điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

 

Những lưu ý khi thay đổi NV đại học

 

Khi nào cần thay đổi nguyện vọng đại học? Đây là một câu hỏi thí sinh cần quan tâm và suy nghĩ nghiêm túc. Việc thay đổi nguyện vọng đại học có thể giúp bạn trúng tuyến vào đại học mơ ước. Hãy xem xét kết quả thi của mình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nếu thay đổi nguyện vọng bằng phiếu ĐKXT. Các bạn thí sinh cần lưu ý việc nộp phiếu ĐKXT thay đổi nguyện vọng đại học ở đâu . Đặc biệt với các bạn thí sinh tự do, việc nộp phiếu ĐKXT việc rất quan trọng.

 

 

TD (Tổng hợp)

 

Tin tức Liên quan