Thông điệp học kỳ Summer 2020 Trường Đại học FPT: Sẵn sàng quay lại giảng dạy tập trung ngay khi đủ điều kiện

Trường Đại học FPT chính thức bắt đầu học kỳ Summer 2020 vào ngày 18/5.

 

 

Trong bối cảnh diễn biến hiện tại của dịch Covid tại Việt Nam, Trường Đại học FPT xác định cách thức triển khai học kỳ Summer 2020 theo tinh thần quay trở lại đào tạo tại trường ngay khi được phép, và đồng hành cùng quốc gia chống dịch, tuân thủ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.


Cụ thể, với học kỳ Summer 2020 (5/2020-8/2020), nhà trường dự kiến sẽ triển khai đào tạo tại trường, có áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ đào tạo từ xa một thời gian ngắn rồi chuyến sang học tập trung tại trường khi được phép mở cửa trở lại.

Như vậy, để bước vào học kỳ Summer 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn được khống chế, sinh viên bậc Đại học – Cao đẳng của Trường cần chuẩn bị các điểm sau: Sẵn sàng tinh thần học tập học kỳ mới theo định hướng dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng học tốt; Chuẩn bị cho cả 2 phương án học tập nêu trên. Các hình thức học tập và kiểm tra phù hợp sẽ được triển khai theo 2 cách thức đào tạo tương ứng. Các môn học hay các học phần sinh viên không thể học thông qua hình thức đào tạo từ xa như Vovinam, thực hành giao tiếp tiếng Anh, hoặc phần thực hành trong môn Nhạc cụ dân tộc, sẽ được triển khai tiếp nối khi sinh viên quay trở lại học tập tại trường hoặc chuyển sang học kỳ tiếp theo.

Nhà trường cũng đã có thông báo về việc sử dụng 80 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển để hỗ trợ học phí cho sinh viên trong học kỳ Summer, nhằm giảm bớt khó khăn khi dịch bệnh ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của phụ huynh. Các nội dung chi tiết về học phí học kỳ Summer 2020 sẽ được gửi tới sinh viên qua email.

Trong trường hợp cần cung cấp và làm rõ hơn thông tin, sinh viên liên hệ trực tiếp với cơ sở mình đang theo học.


Trường Đại học FPT

 

Tin tức Liên quan