Ths Huỳnh Phạm Ngọc Lâm


“Điểm khác biệt của ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT là chương trình đào tạo của nắm bắt xu thế, chuẩn đầu ra của ngành phù hợp yêu cầu nhân lực của thị trường. Chương trình đào tạo được cập nhật mỗi học kỳ để đảm bảo trang bị cho người học những kiến thức nền tảng vững chắc nhất, cùng với xu hướng thiết kế mới nhất”.