TEST HỌC ONLINE

Lấy ý tưởng bảo mật kết hợp IoT, đồ án đạt điểm số “ngất ngưởng”

Ngoạn mục vượt qua “ải” đồ án khó nhằn, “Xây dựng phương pháp quản lý và giám sát các thiết bị IoT” trở thành đồ án có điểm số cao nhất trong HK Spring 2020 vừa qua.
Xem thêm

Menu footer

Kinh doanh quốc tế
Digital Marketing
Tài chính
Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo
Truyền thông đa phương tiện
Thiết kế Mỹ thuật số
Hệ thống thông tin
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh - Anh
Ngôn ngữ Anh -Trung
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc