Câu chuyện giáo dục

Việc 70% cử nhân IT cần phải đào tạo lại: Nghĩ sao cho đúng?

Việc 70% cử nhân IT cần phải đào tạo lại: Nghĩ sao cho đúng?

Tại tọa đàm phát triển nguồn nhân lực ICT vừa qua, 70% cử nhân CNTT ra trường cần đào tạo lại mới có thể làm việc tại doanh nghiệp được công bố thật sự tạo bất ngờ.