Đời sống sinh viên

Review sách hay, sinh viên Đại học FPT nhận thưởng hơn 3 triệu đồng

Review sách hay, sinh viên Đại học FPT nhận thưởng hơn 3 triệu đồng

Cuộc thi review sách hay mang tên "Book Review - Share your must-read" là cuộc thi do thư viện Đại học FPT tổ chức dành cho toàn bộ sinh viên, nhân viên, giảng viên của nhà trường với nhiều giải thưởng hấp dẫn.