Sự kiện

Lịch sự kiện

Đêm nhạc gây quỹ Blue
10-08-2019
10-08-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/dem-nhac-gay-quy-blue
Đêm nhạc gây quỹ Blue
7 Ngày Trải Nghiệm - Tây Nguyên
19-08-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/7-ngay-trai-nghiem-tay-nguyen
7 Ngày Trải Nghiệm - Tây Nguyên
Đêm nhạc Hope - FBK
https://hcmuni.fpt.edu.vn/dem-nhac-hope-fbk
Đêm nhạc Hope - FBK
FPTU Summer Dance Camp Vol.1
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fptu-summer-dance-camp-vol1
FPTU Summer Dance Camp Vol.1
Tham quan BOSCH Company Tour
https://hcmuni.fpt.edu.vn/tham-quan-bosch-company-tour
Tham quan BOSCH Company Tour
Team building leadership
25-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/team-building-leadership
Team building leadership
Field trip Singapore
25-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/field-trip-singapore
Field trip Singapore
Khởi động cuộc thi “Thank you teacher”
28-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoi-dong-cuoc-thi-thank-you-teacher-1
Khởi động cuộc thi “Thank you teacher”
Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018
https://hcmuni.fpt.edu.vn/olympic-tin-hoc-viet-nam-va-acmicpc-asia-2018
Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018