Sự kiện

Lịch sự kiện

Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018
https://hcmuni.fpt.edu.vn/olympic-tin-hoc-viet-nam-va-acmicpc-asia-2018
Olympic tin học Việt Nam và ACM/ICPC ASIA 2018
Team building leadership
25-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/team-building-leadership
Team building leadership
Field trip Singapore
25-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/field-trip-singapore
Field trip Singapore
Khởi động cuộc thi “Thank you teacher”
25-03-2019
28-03-2019
https://hcmuni.fpt.edu.vn/khoi-dong-cuoc-thi-thank-you-teacher-1
Khởi động cuộc thi “Thank you teacher”
Tham quan BOSCH Company Tour
/Data/Sites/1/media/Phieu-dang-ky-dai-hoc-fpt_2019.pdf
https://hcmuni.fpt.edu.vn/tham-quan-bosch-company-tour
Tham quan BOSCH Company Tour