Sự kiện

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19
<span class="day">23</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/cuoc-thi-color-mask-ve-khau-trang-danh-tan-covid-19
Cuộc thi: Color mask - Vẽ khẩu trang, đánh tan Covid-19
Trực tiếp: CHÉM GIÓ VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA
<span class="day">20</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/talkshow-truc-tiep-chem-gio-voi-con-nha-nguoi-ta
Trực tiếp: CHÉM GIÓ VỚI CON NHÀ NGƯỜI TA
Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN
<span class="day">14</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-nghe-it-co-nhu-loi-don
Trực tiếp: NGHỀ IT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN
Trực tiếp: Khám phá ngành Quản trị Kinh doanh
<span class="day">03</span> <span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-kham-pha-nganh-quan-tri-kinh-doanh
Trực tiếp: Khám phá ngành Quản trị Kinh doanh
Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?
<span class="day">29</span> <span class="month">t02</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-kham-pha-nganh-thiet-ke-do-hoa-truyen-thong-da-phuong-tien
Trực tiếp: KHÁM PHÁ NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ & TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN?
Trực tiếp: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH SV ĐH FPT 2020?
<span class="day">27</span> <span class="month">t02</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/truc-tiep-lam-the-nao-de-tro-thanh-sv-dh-fpt-2020
Trực tiếp: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH SV ĐH FPT 2020?
F-TRIP: Chở TẾT về nhà
<span class="day">18</span> <span class="month">t01</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/f-trip-cho-tet-ve-nha
F-TRIP: Chở TẾT về nhà
Xuân ấm áp
<span class="day">17</span><span class="month">t01</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/xuan-am-ap
Xuân ấm áp
Chợ Xuân Làng Cóc cùng Đại Học FPT
<span class="day">12</span><span class="month">t01</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/cho-xuan-lang-coc-cung-dai-hoc-fpt-1
Chợ Xuân Làng Cóc cùng Đại Học FPT
FPT University Talent 2020
<span class="day">15</span><span class="month">t03</span>
https://hcmuni.fpt.edu.vn/fpt-university-talent-2020
FPT University Talent 2020