Tôi đã học ở một trường Đại học khác, tôi có thể chuyển sang Đại học FPT để học tiếp không?

Hiện nay, Đại học FPT tiếp nhận sinh viên chuyển trường từ các trường Đại học khác. Tuy nhiên, sinh viên phải đến từ các trường thuộc TOP 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU & THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Stars 5* về chất lượng đào tạo.