TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT 2020

Địa điểm
Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố
Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM
Thời gian
20/10/2020
 

🔥 Tác phẩm “EGO – Bản ngã và Đô thị” của sinh viên ĐH FPT TP.HCM xuất sắc có mặt tại Triển lãm Nghệ Thuật sắp đặt năm 2020

 

Công trình dự thi “EGO – Bản ngã và Đô thị” của nhóm tác giả sinh viên Đại học FPT TP.HCM là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn xuất hiện tại Triển lãm nghệ thuật sắp đặt năm 2020 trong khuôn khổ Trại sáng tác và triển lãm nghệ thuật sắp đặt 2020. Với chủ đề "Tuổi trẻ và tương lai Thành phố", Ban tổ chức mong muốn các đội thi có thể làm nổi bật ý nghĩa về sự phát triển của TP.HCM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các công trình xuất sắc nhất sẽ có mặt tại Triển lãm nghệ thuật sắp đặt năm 2020. 

 

Tác phẩm được thực hiện bởi nhóm tác giả: Lê Lâm, Trương Quang Đăng Khoa, Lê Ngọc Minh Thái đến từ ngành Thiết kế Đồ họa trường Đại học FPT TP.HCM và Ths. Phan Bảo Châu – Giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa Đại học FPT TP.HCM. Buổi triển lãm “EGO – Bản ngã và Đô thị” sẽ được trưng bày tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố - Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM từ ngày 20/10/2020 đến ngày 29/10/2020.

 

➡️ Địa điểm: Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố - Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3

 

➡️ Thời gian: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 29/10/2020.


THÔNG TIN :
🔹Chủ đề: Tuổi trẻ và tương lai Thành phố
🔹 Đối tượng tham gia: Họa sĩ trẻ và các sinh viên đến từ ngành Thiết kế Đồ họa của các trường Đại học
🔹 Thời gian: 20-29/10/2020

 

Lịch sự kiện

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT 2020

Địa điểm
Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố
Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM
Thời gian
20/10/2020
 

🔥 Tác phẩm “EGO – Bản ngã và Đô thị” của sinh viên ĐH FPT TP.HCM xuất sắc có mặt tại Triển lãm Nghệ Thuật sắp đặt năm 2020

 

Công trình dự thi “EGO – Bản ngã và Đô thị” của nhóm tác giả sinh viên Đại học FPT TP.HCM là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn xuất hiện tại Triển lãm nghệ thuật sắp đặt năm 2020 trong khuôn khổ Trại sáng tác và triển lãm nghệ thuật sắp đặt 2020. Với chủ đề "Tuổi trẻ và tương lai Thành phố", Ban tổ chức mong muốn các đội thi có thể làm nổi bật ý nghĩa về sự phát triển của TP.HCM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các công trình xuất sắc nhất sẽ có mặt tại Triển lãm nghệ thuật sắp đặt năm 2020. 

 

Tác phẩm được thực hiện bởi nhóm tác giả: Lê Lâm, Trương Quang Đăng Khoa, Lê Ngọc Minh Thái đến từ ngành Thiết kế Đồ họa trường Đại học FPT TP.HCM và Ths. Phan Bảo Châu – Giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa Đại học FPT TP.HCM. Buổi triển lãm “EGO – Bản ngã và Đô thị” sẽ được trưng bày tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố - Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM từ ngày 20/10/2020 đến ngày 29/10/2020.

 

➡️ Địa điểm: Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố - Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3

 

➡️ Thời gian: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 29/10/2020.


THÔNG TIN :
🔹Chủ đề: Tuổi trẻ và tương lai Thành phố
🔹 Đối tượng tham gia: Họa sĩ trẻ và các sinh viên đến từ ngành Thiết kế Đồ họa của các trường Đại học
🔹 Thời gian: 20-29/10/2020