Triển vọng nghề nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện làm việc tại các cơ quan báo chí - truyền thông; Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như: thiết kế, quảng cáo, điện ảnh, các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, viễn thông, phát triển công nghệ thông tin-truyền thông; Hội nhà báo Việt Nam; Hội truyền thông số Việt Nam; Công ty Quan hệ công chúng (PR) và quảng cáo, các công ty tổ chức kinh doanh truyền thông số, phát triển ứng dụng truyền thông đa phương tiện,…


Tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tập huấn liên quan đến Truyền thông Đa phương tiện, sinh viên trở thành Phóng viên (đa phương tiện); Biên tập viên quảng cáo; Chuyên viên truyền thông; Chuyên viên nội dung; Quản trị các kênh truyền thông trực tuyến; Chuyên viên Marketing trực tuyến; Chuyên viên/giám đốc tổ chức sự kiện; Chuyên viên đối ngoại và quan hệ công chúng; Nhà nghiên cứu; Chuyên viên quản lý mạng xã hội; Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu; Giám đốc sản xuất, giám đốc sáng tạo, đạo diễn, phóng viên, biên tập viên truyền hình, chuyên viên truyền thông tổng hợp, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên quản trị web, chuyên viên quản lý sự kiện, chuyên viên mạng xã hội, chuyên viên quan hệ công chúng,…