Triển vọng nghề nghiệp


Với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng Công nghiệp 4.0, Digital Marketing trở thành phương pháp tiếp cận khách hàng tất yếu của mọi doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Digital Marketing được săn đón, trở thành Chuyên viên Digital Marketing; Chuyên viên Content Marketing; Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường; Chuyên viên Kinh doanh; Chuyên viên Quan hệ Khách hàng; Chuyên viên Quản trị và Phát triển SEO.

 

Sinh viên Quản lý Doanh Nghiệp; Tư vấn Quản trị Thương mại; Cán bộ nghiên cứu hoạch định chiến lược marketing, quản lý tổ chức kế hoạch marketing; Tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng tại các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện, quảng cáo,…; Giảng dạy, nghiên cứu về quản trị kinh doanh, marketing.