Triển vọng nghề nghiệp


Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:


•  Chuyên viên phân tích tài chính ở các công ty, quỹ đầu tư, công ty dịch vụ tài chính, bảo hiểm
•  Chuyên viên xuất nhập khẩu, vận tải, logistics
•  Nhân viên hải quan
•  Chuyên viên mua hàng, quản trị chuỗi cung ứng
•  Chuyên viên marketing quốc tế
•  Tư vấn đầu tư quốc tế
•  Nhân viên các công ty đa quốc gia
•  Trưởng nhóm kinh doanh
•  Trưởng phòng mua hàng
•  CEO của các Startup