Trường có chính sách học bổng không? Nếu muốn có học bổng thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Hàng năm, Đại học FPT dành hàng trăm suất học bổng đầu vào từ 10% - 100% học phí. Học bổng này được cấp cho toàn khóa học của sinh viên. 

Điều kiện để tham gia xét cấp học bổng yêu cầu thí sinh cần có các thành tích từ cấp Quốc Gia trở lên hoặc tham gia thi xét cấp học bổng thường vào tháng 5 hàng năm. Chi tiết xem tại trang Học bổng