Trương Mỹ Chi


"Ngành Truyền thông Đa phương tiện - ĐH FPT không chỉ giúp cho bạn phát triển tài năng mà còn giúp cải thiện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của bạn. Bạn sẽ thông thạo 2 ngoại ngữ. Ngoài ra, khi học ngành này bạn sẽ sớm được đương đầu với những thách thức, cơ hội. Rèn luyện cho bạn sự thích ứng nhạy bén, xử lý những vấn đề sáng suốt và chuyên nghiệp”.