Võ Thanh Nguyên


“Những kiến thức kỹ năng mình được trang bị ở Đại học FPT không hề thua kém bạn bè quốc tế khi đi du học 6 tháng tại Châu Âu, trong một môi trường sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh”.