Workshop nghiên cứu khoa học 'Basic steps to conduct international research for FPTU students: Steps to success'

Địa điểm
Online
Thời gian
15/1/2022

 

 
❓ Bạn đam mê nghiên cứu khoa học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
❓ Bạn đang có định hướng phát triển con đường học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ?
❗ Chuỗi workshop nghiên cứu khoa học "Basic steps to conduct international research for FPTU students: Steps to success" là dành cho bạn!
⭐ Tại chuỗi workshop này, các bạn sinh viên sẽ được trang bị kiến thức bởi các mentor có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và sở hữu nhiều công trình nghiên cứu quốc tế Scopus/ ISI.
⭐ Đây còn là một cơ hội tuyệt vời để các bạn tiếp cận với các cuộc thi, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
⭐ Xuyên suốt chuỗi workshop nghiên cứu khoa học này, các bạn sinh viên còn được chia sẻ nhiều thông tin về học bổng để theo học các bậc cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.
Còn chờ gì nữa mà không đăng ký tại:
➡ Form đăng ký: https://bit.ly/3zTI3d2
➡ Thời gian đóng cổng đăng ký: đến hết ngày 14/1/2021
---
🔶Thời gian diễn ra workshop: 10h30 - 12h00 Thứ bảy, ngày 15/1/2022
🔶Link tham dự trên Google Meet: https://meet.google.com/vtn-sajf-fef

Lịch sự kiện

Workshop nghiên cứu khoa học 'Basic steps to conduct international research for FPTU students: Steps to success'

Địa điểm
Online
Thời gian
15/1/2022

 

 
❓ Bạn đam mê nghiên cứu khoa học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
❓ Bạn đang có định hướng phát triển con đường học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ?
❗ Chuỗi workshop nghiên cứu khoa học "Basic steps to conduct international research for FPTU students: Steps to success" là dành cho bạn!
⭐ Tại chuỗi workshop này, các bạn sinh viên sẽ được trang bị kiến thức bởi các mentor có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và sở hữu nhiều công trình nghiên cứu quốc tế Scopus/ ISI.
⭐ Đây còn là một cơ hội tuyệt vời để các bạn tiếp cận với các cuộc thi, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
⭐ Xuyên suốt chuỗi workshop nghiên cứu khoa học này, các bạn sinh viên còn được chia sẻ nhiều thông tin về học bổng để theo học các bậc cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.
Còn chờ gì nữa mà không đăng ký tại:
➡ Form đăng ký: https://bit.ly/3zTI3d2
➡ Thời gian đóng cổng đăng ký: đến hết ngày 14/1/2021
---
🔶Thời gian diễn ra workshop: 10h30 - 12h00 Thứ bảy, ngày 15/1/2022
🔶Link tham dự trên Google Meet: https://meet.google.com/vtn-sajf-fef