WORKSHOP VỀ BLOCKCHAIN

Địa điểm
Đại học FPT
Thời gian
21/9/2022 
 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - ƯU THẾ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI ĐẦU


𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔


𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Để có thể đương đầu với thách thức khi nước ta thực sự bước vào cuộc cách mạng công nghiệp này, các bạn sinh viên phải chuẩn bị cho mình kiến thức về công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc thực tế để mở ra cánh cửa bước vào sân chơi này.


Thấu hiểu điều đó, 𝐎𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤 mang tới cho sinh viên các giải pháp blockchain, triển khai các chương trình như "𝐎𝐓𝐁 𝐦𝐞𝐞𝐭-𝐮𝐩 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐬", đồng hành cùng các quỹ đầu tư, trường đại học, cùng tham gia chia sẽ và thảo luận.


Workshop với chủ đề "𝐍𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧" là nơi để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về: tình hình chính sách, khung pháp lý, thực trạng và xu hướng các hoạt động liên quan đến blockchain; các cơ hội cho blockchain Việt Nam năm 2022 và tương lai, cũng như tiềm năng phát triển cho các Startup công nghệ tại thị trường Việt Nam...


𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 chính là thế hệ trẻ cần thích ứng và ứng dụng những kiến thức này. Chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay dành ngay cho mình 1-ghế để nắm bắt cơ hội này nhé.
___________________________
🔥🔥🔥 OTB MEET-UP TOURS - NẮM BẮT CƠ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA NGÀNH BLOCKCHAIN🔥🔥🔥
👉Đăng ký: https://outsidetheblock.com/otb-tours/
⏰Thời gian: 9:00 - 12:00, ngày 21/09/2022
📍 Địa điểm: Hội trường B, Đại học FPT, Lô E2a-7, Đường D1, Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức
🤝Đơn vị đồng hành: Welups, Liên minh DTS Group, AAX Vietnam
___________________________
🤝Đơn vị tổ chức🤝
⭐️Outside The Block: https://outsidetheblock.com/
⭐️Đại học FPT HCM: https://daihoc.fpt.edu.vn/
🥰𝑯𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑭𝑷𝑻 𝒕𝒂̣𝒊 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒏𝒉𝒆́!!!
--- 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP.HỒ CHÍ MINH 
🏠ĐỊA CHỈ: Đường D1 Khu Công nghệ cao, P.Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM 
🌎FANPAGE: https://www.facebook.com/FPTU.HCM 
☎HOTLINE: (028) 7300 5588 
💻WEBSITE: https://hcmuni.fpt.edu.vn
#DaihocFPT #OTB #outsidetheblock #fpt #fptuniversity #blockchain #otbmeetuptours #SROFPTUHCMC

Lịch sự kiện

WORKSHOP VỀ BLOCKCHAIN

Địa điểm
Đại học FPT
Thời gian
21/9/2022 
 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - ƯU THẾ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI ĐẦU


𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔


𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Để có thể đương đầu với thách thức khi nước ta thực sự bước vào cuộc cách mạng công nghiệp này, các bạn sinh viên phải chuẩn bị cho mình kiến thức về công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc thực tế để mở ra cánh cửa bước vào sân chơi này.


Thấu hiểu điều đó, 𝐎𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤 mang tới cho sinh viên các giải pháp blockchain, triển khai các chương trình như "𝐎𝐓𝐁 𝐦𝐞𝐞𝐭-𝐮𝐩 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐬", đồng hành cùng các quỹ đầu tư, trường đại học, cùng tham gia chia sẽ và thảo luận.


Workshop với chủ đề "𝐍𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧" là nơi để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về: tình hình chính sách, khung pháp lý, thực trạng và xu hướng các hoạt động liên quan đến blockchain; các cơ hội cho blockchain Việt Nam năm 2022 và tương lai, cũng như tiềm năng phát triển cho các Startup công nghệ tại thị trường Việt Nam...


𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 chính là thế hệ trẻ cần thích ứng và ứng dụng những kiến thức này. Chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay dành ngay cho mình 1-ghế để nắm bắt cơ hội này nhé.
___________________________
🔥🔥🔥 OTB MEET-UP TOURS - NẮM BẮT CƠ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA NGÀNH BLOCKCHAIN🔥🔥🔥
👉Đăng ký: https://outsidetheblock.com/otb-tours/
⏰Thời gian: 9:00 - 12:00, ngày 21/09/2022
📍 Địa điểm: Hội trường B, Đại học FPT, Lô E2a-7, Đường D1, Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức
🤝Đơn vị đồng hành: Welups, Liên minh DTS Group, AAX Vietnam
___________________________
🤝Đơn vị tổ chức🤝
⭐️Outside The Block: https://outsidetheblock.com/
⭐️Đại học FPT HCM: https://daihoc.fpt.edu.vn/
🥰𝑯𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑭𝑷𝑻 𝒕𝒂̣𝒊 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒏𝒉𝒆́!!!
--- 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP.HỒ CHÍ MINH 
🏠ĐỊA CHỈ: Đường D1 Khu Công nghệ cao, P.Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM 
🌎FANPAGE: https://www.facebook.com/FPTU.HCM 
☎HOTLINE: (028) 7300 5588 
💻WEBSITE: https://hcmuni.fpt.edu.vn
#DaihocFPT #OTB #outsidetheblock #fpt #fptuniversity #blockchain #otbmeetuptours #SROFPTUHCMC