Chương trình tổng kết cuối năm cởi mở, sôi nổi của CBNV, giảng viên Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 29-30/12, tại Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp tổng kết năm 2022 với sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên. 


Chương trình họp tổng kết năm 2022 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với nhiều luận điểm quan trọng được đưa ra thảo luận một cách cởi mở. Chương trình họp đã tóm tắt nhiều kết quả ấn tượng đã thực hiện trong năm vừa qua trong các công tác đào tạo, tuyển sinh, công tác sinh viên, dịch vụ sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, phát triển cá nhân, hành chính - kế toán…Cùng hướng tới tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội nằm trong giá trị của BXH THE Impact Ranking, trong năm 2022 Trường Đại học FPT đã ghi lại nhiều dấu ấn ấn tượng thông qua các dự án: “Mang âm nhạc dân tộc đến các trường THPT” tại các trường THPT và mở rộng đến các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, xây dựng các chương trình phát triển cộng đồng như “Củng cố kiến thức Tiếng Anh dành cho học sinh THPT”, thực hiện các chương trình phát triển cá nhân dành riêng cho sinh viên như đổi mới trong “Tháng Rèn luyện tập trung”, tiếp tục đưa sinh viên ra nước ngoài học tập sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh…

 

 

Chương trình họp tổng kết cuối năm với sự tham gia đông đảo của CBNV, Giảng viên Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh

 

CBNV thuộc phòng CTSV, PDP, IC, DVSV...tham gia thảo luận cho kế hoạch năm 2023

 

Chương trình họp của CBNV, Giảng viên ban Đào tạo

Chương trình họp tổng kết của CBNV bộ phận Hành chính Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh

 

Đồng thời các CBNV, giảng viên tham gia chương trình họp cũng thực hiện thảo luận những nội dung trọng điểm cho năm 2023 và đóng góp, xây dựng kế hoạch phát triển cho năm tới. Nhiều sáng kiến hay đã được mang ra thảo luận và ghi nhận theo tinh thần cởi mở được học hỏi từ văn hóa doanh nghiệp “độc lạ” của Netflix. Trong đó, việc xây dựng con người tự do, trách nhiệm và hướng tới xây dựng một văn hóa làm việc cởi mở và mang lại hiệu suất cao để phát triển đột phá là hướng đi sắp tới của toàn thể CBNV, giảng viên nhà trường. 


Tin tức Liên quan