Thí sinh 2021

Hướng dẫn sử dụng Zoom tham gia Lễ tựu trường và các hoạt động ORT trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Zoom tham gia Lễ tựu trường và các hoạt động ORT trực tuyến

Trước  diễn  biến phức tạp của dịch COVID19, Tân  sinh  viên  trường  Đại  học  FPT  sẽ  tham  gia  Lễ  tựu  trường  và  các  hoạt  động  Tuần  lễ  định  hướng  (Orientation  Week  - ORT) trực  tuyến. Để  giúp  sinh  viên  dễ  dàng  download và  sử  dụng  công  cụ  tham  gia  Zoom, Đại  học  FPT  tổng  hợp  các  bước  hướng  dẫn  như  sau: 

 

Thông báo lịch trình Tuần lễ định hướng dành cho Tân sinh viên K17