FPTU Job Fair 2020 trở lại trên nền tảng trực tuyến với hơn 50 doanh nghiệp tham gia

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên và cựu sinh viên tìm hiểu về các cơ hội việc làm sau khi ra trường, Trường Đại học FPT tổ chức chương trình FPTU Virtual Career Fair 2020 với chủ đề Make connections to your future.

 


Chương trình được tổ chức trên nền tảng online, dự kiến thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia trực tuyến và 5000 lượt sinh viên tham dự, bao gồm các hoạt động Talk show, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng.

Thời gian: 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟕, 𝟖, 𝟗, 𝟏𝟎/ 𝟏𝟐/ 𝟐𝟎𝟐𝟎

Chương trình diễn ra trên nền tảng online: https://www.topcv.vn/jobfair/fptu

Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học FPT.

 

 

Tin tức Liên quan