Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Thiết kế Mỹ thuật số

Thiết kế Mỹ thuật số

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật