Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo của trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên sự tham vấn của chuyên gia, chú trọng thực hành, phù hợp với nhu cầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở nguồn nhân lực thế hệ mới..

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế Mỹ thuật số

Thiết kế Mỹ thuật số

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Song ngữ Nhật - Anh

Song ngữ Nhật - Anh

Song ngữ Hàn - Anh

Song ngữ Hàn - Anh