[CHÍNH THỨC] QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT 2021

Quy chế tuyển sinh Đại học FPT năm 2021 có nhiều điểm mới so với những năm trước. Áp dụng phương thức tuyển sinh thông qua công cụ xếp hạng SchoolRank, thí sinh có thể biết được kết quả xét tuyển sớm từ hôm nay.

 

I. Ngành đào tạo: <Mã trường: FPT>

 

Khối ngành

Ngành

Mã ngành

Chuyên Ngành

III

Quản trị kinh doanh

7340101

1. Digital Marketing

2. Kinh doanh quốc tế

3. Quản trị khách sạn

4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

5. Quản trị truyền thông đa phương tiện

VII

Ngôn ngữ Anh

7220201

6. Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Nhật

7220209

7. Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

8. Ngôn ngữ Hàn Quốc

V

Công nghệ thông tin

7480201

9. Kỹ thuật phần mềm

10. Hệ thống thông tin

11. Trí tuệ nhân tạo

12. An toàn thông tin

13. IoT

14. Phần mềm ô tô (dự kiến)

15. Xử lý dịch vụ số (dự kiến)

16. Thiết kế Mỹ thuật số

Khối ngành III
Ngành Quản trị kinh doanh
Mã ngành 7340101
Chuyên ngành 1. Digital Marketing 2. Kinh doanh quốc tế 3. Quản trị khách sạn 4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 5. Quản trị truyền thông đa phương tiện
Khối ngành VII
Ngành Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mã ngành 7220201 7220209 7220210
Ngành 6. Ngôn ngữ Anh 7. Ngôn ngữ Nhật 8. Ngôn ngữ Hàn Quốc
Khối ngành V
Ngành Công nghệ thông tin
Mã ngành 7480201
Chuyên ngành 9. Kỹ thuật phần mềm 10. Hệ thống thông tin 11. Trí tuệ nhân tạo 12.An toàn thông tin 13. IoT 14. Phần mềm ô tô (dự kiến) 15. .Xử lý dịch vụ số (dự kiến) 16. Thiết kế Mỹ thuật số


II. Đối tượng và Phương thức tuyển sinh

 
1. Đối tượng tuyển sinh


Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương tính đến thời điểm nhập học, có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT.


2. Phương thức tuyển sinh


Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Thuộc diện được xét tuyển thẳng thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
b) Đạt xếp hạng Top50 theo học bạ THPT năm 2021 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn);
c) Đạt xếp hạng Top50 theo điểm thi THPT năm 2021 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2021) và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên (15*/30 điểm);
d) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh); có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Nhật); có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc);
e) Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering; 
f) Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài;
g) Tốt nghiệp Đại học;
h) Sinh viên chuyển trường từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo.


Ghi chú: (*) Làm tròn đến hai chữ số thập phân (ví dụ: nếu thí sinh đạt 14,991 đến 14,994 điểm thì làm tròn thành 14,99 điểm; trường hợp từ 14,995 đến 14,999 mới được làm tròn thành 15,00 điểm).

 

3. Các tổ hợp môn xét tuyển:

 

 
TT Ngành Mã ngành Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1. Quản trị kinh doanh 7340101 D01

 

A00

A01

C00

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý

2. Ngôn ngữ Anh 7220201
3. Ngôn ngữ Nhật 7220209
4. Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210
5. Công nghệ thông tin 7480201 D01

 

A00

A01

D90

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHTN

 


III. Thủ tục xét tuyển

 
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của ĐH FPT có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường.


1. Hồ sơ xét tuyển

 
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- Bản photo hoặc bản scan CMND;
- Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3x4;
- Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ;
- Photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021);

- Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2021 theo kết quả học bạ THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn;
- Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2021 theo kết quả thi THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn;

- Photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện xét tuyển khác (nếu có).
Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.


2. Chính sách ưu tiên xét tuyển


Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


3. Lịch trình xét tuyển


Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT và xét tuyển thẳng: căn cứ theo lịch trình xét tuyển năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Các phương thức khác: nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ xét tuyển khi đủ chỉ tiêu.


IV. Nhập học


1. Hồ sơ nhập học


  - Phiếu nhập học;
  - Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT hiện hành;
  - Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
  - Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
  - Bản sao chứng thực Học bạ THPT;
  - Giấy chứng nhận xếp hạng Top 50 học sinh THPT năm 2021 theo kết quả học bạ THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn hoặc Giấy chứng nhận xếp hạng Top 50 học sinh THPT năm 2021 theo kết quả thi THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn;
   - Bản sao chứng thực CMND;
   - Ảnh 3×4;
   - Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
   - Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương; Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên; Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (nếu có);
   - Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học (nếu có);
   - Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp một trong các chương trình APTECH HDSE; ARENA ADIM; BTEC HND; FUNiX Software Engineering (nếu có);
   - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận sinh viên và Bản sao chứng thực bảng điểm các môn đã học của các trường đại học thuộc Top1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo (nếu có).
Hồ sơ nhập học đối với thí sinh được cấp học bổng, tín dụng: Tham khảo Quy định học bổng, tín dụng của Trường ĐH FPT.
Đăng ký nhập học chỉ hợp lệ khi nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ nhập học và các khoản phí nhập học (Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT).


2. Lịch trình nhập học


Theo các thông báo tuyển sinh của Trường ĐH FPT.


V. Thủ tục đăng ký và nộp phí


1. Cách thức đăng ký

 
Thí sinh đăng ký thi học bổng, xét tuyển và nhập học theo 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Đăng ký trực tuyến trên website hoặc qua email của trường. Đồng thời nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường. Sinh viên nộp lại bản gốc các hồ sơ nhập học vào ngày đầu tiên trước khi đi học.
Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường.
Cách 3: Đăng ký và nộp các khoản phí trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường theo địa chỉ ở mục Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ.

+ Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT

Chủ tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 20209090909
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh


+ Nội dung nộp tiền:

 - Đối với thí sinh đăng ký dự thi học bổng:
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKDT 2021>
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển:
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKXT 2021>
- Đối với thí sinh đăng ký nhập học:
 <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKNH 2021>

2.  Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

 Tại Tp. Hồ Chí Minh: Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 73005588;


 

Ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến các thông tin tuyển sinh năm học 2021, vui lòng đăng ký để được tư vấn. 

Tin tức Liên quan