FPT Edu Research Festival 2023 khởi động với chủ đề "Mưu cầu hạnh phúc trong thời đại số"
FPT Edu Research Festival 2023 khởi động với chủ đề "Mưu cầu hạnh phúc trong thời đại số"
Tại hội thảo Acbsp Region 10, Đại học FPT ký kết hợp tác MOU với Camed Business School
Tại hội thảo Acbsp Region 10, Đại học FPT ký kết hợp tác MOU với Camed Business School
Liệu trí tuệ cảm xúc có ảnh hưởng đến thành công, nhóm sinh viên ĐH FPT giải mã tại SEACE (Singapore)
Liệu trí tuệ cảm xúc có ảnh hưởng đến thành công, nhóm sinh viên ĐH FPT giải mã tại SEACE (Singapore)
Nghiên cứu về campus xanh, sinh viên Đại học FPT để lại nhiều ấn tượng tại SEACE (Singapore)
Nghiên cứu về campus xanh, sinh viên Đại học FPT để lại nhiều ấn tượng tại SEACE (Singapore)