Vừa mới nhập học, K18 đã được đi trải nghiệm học Tiếng Anh tại nước ngoài
Vừa mới nhập học, K18 đã được đi trải nghiệm học Tiếng Anh tại nước ngoài
Khơi nguồn nghiên cứu khoa học cùng FPT Edu ResFes 2022: Cơ hội trải nghiệm mới và giải thưởng hấp dẫn
Khơi nguồn nghiên cứu khoa học cùng FPT Edu ResFes 2022: Cơ hội trải nghiệm mới và giải thưởng hấp dẫn
FPT Edu Hackathon 2022 khởi động với chủ đề Blockchain cực hot
FPT Edu Hackathon 2022 khởi động với chủ đề Blockchain cực hot
Đậm đà màu sắc văn hóa Nhật Bản (日本の文化的特徴が顕著に現れる)
Đậm đà màu sắc văn hóa Nhật Bản (日本の文化的特徴が顕著に現れる)