ĐH FPT HCM bắt tay Cisco Systems thành lập Học viện Mạng Cisco tại Campus
ĐH FPT HCM bắt tay Cisco Systems thành lập Học viện Mạng Cisco tại Campus
Sinh viên Đại học FPT đón năm mới trên đất Mỹ
Sinh viên Đại học FPT đón năm mới trên đất Mỹ
[TRỰC TIẾP] Toàn cảnh TEDxFPTUniversityHCMC với sự xuất hiện của nhiều diễn giả nổi tiếng
[TRỰC TIẾP] Toàn cảnh TEDxFPTUniversityHCMC với sự xuất hiện của nhiều diễn giả nổi tiếng
Khởi động FPTU - Hz -  chương trình truyền hình thú vị do chính sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh thực hiện
Khởi động FPTU - Hz - chương trình truyền hình thú vị do chính sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh thực hiện