TEDx nổi tiếng toàn cầu chính thức được tổ chức tại Đại học FPT TP.HCM
TEDx nổi tiếng toàn cầu chính thức được tổ chức tại Đại học FPT TP.HCM
Đã tìm thấy chủ nhân giải thưởng cuộc thi Âu-vờ-xi
Đã tìm thấy chủ nhân giải thưởng cuộc thi Âu-vờ-xi
Sinh viên ĐH FPT kể chuyện đi OJT tại Philippines
Sinh viên ĐH FPT kể chuyện đi OJT tại Philippines
FPT hợp tác cùng viện AI hàng đầu thế giới Mila
FPT hợp tác cùng viện AI hàng đầu thế giới Mila