TẬP ĐOÀN FPT KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÔNG TY PHẦN MỀM THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ AI HÀNG ĐẦU TẠI MỸ
TẬP ĐOÀN FPT KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÔNG TY PHẦN MỀM THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ AI HÀNG ĐẦU TẠI MỸ
Bật mí bí kíp làm đồ án để được doanh nghiệp mời làm việc
Bật mí bí kíp làm đồ án để được doanh nghiệp mời làm việc
Háo hức với kỳ học On the Job Training tại Nhật Bản của sinh viên Đại học FPT
Háo hức với kỳ học On the Job Training tại Nhật Bản của sinh viên Đại học FPT
Mới năm 3 đại học đã công bố nghiên cứu tại hội thảo quốc tế
Mới năm 3 đại học đã công bố nghiên cứu tại hội thảo quốc tế