Quy chế tuyển sinh

Ngành đào tạo

Bảng mã các ngành Đại học FPT như sau:

Khối ngành Ngành Mã ngành Chuyên Ngành
III Quản trị kinh doanh 7340101 1.   Digital Marketing
2.   Kinh doanh quốc tế
3.   Quản trị khách sạn
4.   Truyền thông đa phương tiện
V Công nghệ thông tin 7480201 5.   Kỹ thuật phần mềm
6.   IoT
7.   Hệ thống thông tin
8.  Trí tuệ nhân tạo (AI)
9.  An toàn thông tin
10.  Thiết kế đồ hoạ  
11. Phần mềm ô tô (dự kiến) 
12. Xử lý dịch vụ số (dự kiến)
VII Ngôn ngữ 7220201 13.  Ngôn ngữ Anh
7220209 14.  Ngôn ngữ Nhật
Khối ngành III
Ngành Quản trị kinh doanh
Mã Ngành 7340101
Chuyên Ngành 1. Digital Marketing 2. Kinh doanh quốc tế 3. Quản trị khách sạn 4. Truyền thông đa phương tiện
Khối ngành V
Ngành Công nghệ thông tin
Mã Ngành 7480201
Chuyên Ngành 5. Kỹ thuật phần mềm 6. IoT 7. Hệ thống thông tin 8. Trí tuệ nhân tạo (AI) 9. An toàn thông tin 10. Thiết kế đồ hoạ 11. Phần mền ô tô (dự kiến) 12. Xử lý dịch vụ số (dự kiến)
Khối ngành VII
Ngành Ngôn ngữ
Mã Ngành

7220201

7220209

Chuyên Ngành 13. Ngôn ngữ Anh 14. Ngôn ngữ Nhật
 

Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh của Đại học FPT là các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương tính đến thời điểm nhập học.

Kỳ thi tuyển sinh

Mỗi năm, Đại học FPT thường tổ chức 2 đợt thi sơ tuyển. Năm nay, kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/5 và 19/7. 

Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức thi sơ tuyển bổ sung vào tháng 8/2020.

1. Nội dung bài thi


Các thí sinh thực hiện các bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, trong đó:


– Bài thi 1 nhằm đánh giá năng lực phổ thông nền tảng và năng lực chuyên biệt có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi.


– Bài thi 2 nhằm đánh giá năng lực nghị luận thông qua một bài luận có chủ đề thông dụng và gần gũi với học sinh.


2. Cấu trúc bài thi

Khối ngành Ngành Chuyên ngành Bài thi trắc nghiệm (120 phút)

Bài thi tự luận (60 phút)

III Quản trị Kinh doanh 1. Digital Marketing

Giải quyết vấn đề

Đầy đủ dữ kiện

Năng lực trí tuệ (IQ)

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Nghị luận xã hội
2. Kinh doanh quốc tế
3. Quản trị khách sạn
4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5. Truyền thông đa phương tiện
VII  Ngôn ngữ  6.  Ngôn ngữ Anh
7.  Ngôn ngữ Nhật 
V Công nghệ thông tin 8. Kỹ thuật phần mềm

Giải quyết vấn đề

Đầy đủ Dữ kiện

Lập luận9. Hệ thống thông tin
10. Trí tuệ nhân tạo (AI)
11. An toàn thông tin
12. Internet vạn vật (IoT)
13.Phần mềm ô tô (Dự kiến)
14. Xử lý dịch vụ số (Dự kiến)
15. Thiết kế đồ họa
Khối ngành III
Ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên Ngành 1. Digital Marketing 2. Kinh doanh quốc tế 3. Quản trị khách sạn 4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 5. Truyền thông đa phương tiện
Bài thi trắc nghiệm (120 phút)

Giải quyết vấn đề

Đầy đủ dữ kiện

Năng lực trí tuệ (IQ)

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Bài thi tự luận (60 phút)

Nghị luận xã hội

Khối ngành VII
Ngành Ngôn ngữ
Chuyên Ngành 6. Ngôn ngữ Anh 7. Ngôn ngữ Nhật
Bài thi trắc nghiệm (120 phút)

Giải quyết vấn đề

Đầy đủ dữ kiện

Năng lực trí tuệ (IQ)

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Bài thi tự luận (60 phút)

Nghị luận xã hội

Khối ngành V
Ngành Công nghệ thông tin
Chuyên Ngành 8. Kỹ thuật phần mềm 9. Hệ thống thông tin 10. Trí tuệ nhân tạo (AI) 11. An toàn thông tin 12. Internet vạn vật (IoT) 13.Phần mềm ô tô (Dự kiến) 14. Xử lý dịch vụ số (Dự kiến) 15. Thiết kế đồ họa
Bài thi trắc nghiệm (120 phút) Giải quyết vấn đề Đầy đủ Dữ kiện Lập luận
Bài thi tự luận (60 phút)

Nghị luận xã hội

 

Thang điểm: Tổng điểm tối đa: 105 điểm

Bài thi số 1: 90 điểm;

Bài thi số 2: 15 điểm;

 

Kết quả thi sơ tuyển

- Điểm chuẩn kỳ thi sơ tuyển vào ĐH FPT do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, được công bố cho từng ngành theo từng đợt thi. Kết quả trúng sơ tuyển có giá trị trong 2 năm.

 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi sơ tuyển:

- Phiếu đăng ký Đại học FPT;

- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;

- 01 ảnh 3x4 hoặc bản scan ảnh 3x4;

- Lệ phí dự tuyển 200.000 VNĐ;

Đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

 

Miễn thi sơ tuyển - Xét học bạ THPT

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển, xét tuyển bằng hình thức xét học bạ vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng điều kiện sau:

 

  • Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 21 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

 

Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21).

 

Các tổ hợp môn xét tuyển các ngành Đại học FPT

Ngành Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển


Quản trị Kinh doanh

Digital Marketing 7340101

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

C00

(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Kinh doanh quốc tế
Quản trị khách sạn
Truyền thông đa phương tiện
Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 7480201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D90

(Toán, Tiếng Anh, KHTN)

Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Internet vạn vật (IoT)
An toàn thông tin
 Phần mềm ô tô (Dự kiến)
 Xử lý dịch vụ số (Dự kiến)
Thiết kế Mỹ thuật số
Ngôn ngữ Anh 7220201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

C00

(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Ngôn ngữ Nhật 7220209
Ngành Quản trị Kinh doanh
Chuyên ngành Digital Marketing Kinh doanh quốc tế Quản trị khách sạn Truyền thông đa phương tiện
Mã Ngành 7340101
Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)
Ngành Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Hệ thống thông tin Trí tuệ nhân tạo (AI) Internet vạn vật (IoT) An toàn thông tin Phần mềm ô tô (Dự kiến) Xử lý dịch vụ số (Dự kiến) Thiết kế Mỹ thuật số
Mã Ngành 7480201
Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D90 (Toán, Tiếng Anh, KHTN)
Ngành Ngôn ngữ
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Nhật
Mã Ngành

7220201

7220209

Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

 

Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký Đại học FPT;

- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;

- 01 ảnh 3x4 hoặc bản scan ảnh 3x4;

- Lệ phí dự tuyển: 100.000 VNĐ;

- 01 bản photo/ bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT);

Đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

 

Miễn thi sơ tuyển - Xét kết quả thi THPT QG

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển, xét tuyển bằng hình thức xét kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng điều kiện sau:

 

  • Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2019 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

 

Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21) .

 

Các tổ hợp môn xét tuyển các ngành Đại học FPT

Ngành Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Quản trị Kinh doanh

Marketing 7340101

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

C00

(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Kinh doanh quốc tế
Quản trị khách sạn
Truyền thông đa phương tiện
Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 7480201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D90

(Toán, Tiếng Anh, KHTN)

Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Internet vạn vật (IoT)
An toàn thông tin
Thiết kế Mỹ thuật số
Ngôn ngữ Anh 7220201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

C00

(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

Ngôn ngữ Nhật 7220209
Ngành Quản trị Kinh doanh
Chuyên ngành Digital Marketing Kinh doanh quốc tế Quản trị khách sạn Truyền thông đa phương tiện
Mã Ngành 7340101
Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)
Ngành Công nghệ thông tin
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Hệ thống thông tin Trí tuệ nhân tạo (AI) Internet vạn vật (IoT) An toàn thông tin Thiết kế Mỹ thuật số
Mã Ngành 7480201
Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) D90 (Toán, Tiếng Anh, KHTN)
Ngành Ngôn ngữ
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Nhật
Mã Ngành

7220201

7220209

Tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

 

Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký Đại học FPT;

- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;

- 01 ảnh 3x4 hoặc bản scan ảnh 3x4;

- Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ;

- 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020);

Đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

 

Tuyển thẳng

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:


1. Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;

2. Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;

3. Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên;

4. Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với khối ngành Máy tính & CNTT bao gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin);

5. Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với ngành Thiết kế đồ hoạ);

6. Đã tốt nghiệp Đại học.

 

Để đủ điều kiện nhập học, thí sinh có nguyện vọng được tuyển thẳng vào Đại học FPT cần đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

 

  • Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 18 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.

hoặc:

  • Tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm** trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.

(*) Chính xác đến 0,25 (Ví dụ: từ 20,75 đến 21 làm tròn thành 21).

(**) Làm tròn đến hai chữ số thập phân (Ví dụ: Nếu như thí sinh đạt 14,991 đến 14,994 điểm thì làm tròn thành 14,99 điểm; trường hợp từ 14,995 đến 14,999 mới được làm tròn thành 15 điểm).