Quy chế tuyển sinh

NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảng mã các ngành Đại học FPT như sau:

 

Khối ngành

Ngành

Mã ngành

Chuyên Ngành

III

Quản trị kinh doanh

7340101

1. Digital Marketing

2. Kinh doanh quốc tế

3. Quản trị khách sạn

4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

5. Quản trị truyền thông đa phương tiện

VII

Ngôn ngữ Anh

7220201

6. Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Nhật

7220209

7. Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

8. Ngôn ngữ Hàn Quốc

V

Công nghệ thông tin

7480201

9. Kỹ thuật phần mềm

10. Hệ thống thông tin

11. Trí tuệ nhân tạo

12. An toàn thông tin

13. IoT

14. Phần mềm ô tô (dự kiến)

15. Xử lý dịch vụ số (dự kiến)

16. Thiết kế Mỹ thuật số

Khối ngành III
Ngành Quản trị kinh doanh
Mã ngành 7340101
Chuyên ngành 1. Digital Marketing 2. Kinh doanh quốc tế 3. Quản trị khách sạn 4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 5. Quản trị truyền thông đa phương tiện
Khối ngành VII
Ngành Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mã ngành 7220201 7220209 7220210
Ngành 6. Ngôn ngữ Anh 7. Ngôn ngữ Nhật 8. Ngôn ngữ Hàn Quốc
Khối ngành V
Ngành Công nghệ thông tin
Mã ngành 7480201
Chuyên ngành 9. Kỹ thuật phần mềm 10. Hệ thống thông tin 11. Trí tuệ nhân tạo 12.An toàn thông tin 13. IoT 14. Phần mềm ô tô (dự kiến) 15. .Xử lý dịch vụ số (dự kiến) 16. Thiết kế Mỹ thuật số

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh


Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương tính đến thời điểm nhập học.


2. Phương thức tuyển sinh (áp dụng với các thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020 và các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 01/04/2020)


a) Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường ĐH FPT cần đủ điều kiện xét tuyển và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:


Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 18 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
Tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm** trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.


b) Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường ĐH FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:


Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;
Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2020 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT; 
Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 21 điểm* trở lên (áp dụng cho sinh viên nhập học tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), đạt 19.5 điểm* trở lên (áp dụng cho sinh viên nhập học tại Tp.Cần Thơ và Tp.Đà Nẵng) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên;
Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với ngành Công nghệ thông tin);
Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số);
Đã tốt nghiệp Đại học.


Ghi chú: 
(*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21).
(**) Làm tròn đến hai chữ số thập phân (ví dụ: Nếu như thí sinh đạt 14,991 đến 14,994 điểm thì làm tròn thành 14,99 điểm; trường hợp từ 14,995 đến 14,999 mới được làm tròn thành 15 điểm).


c) Các tổ hợp môn xét tuyển 

 

 TT  NGÀNH  MÃ NGÀNH  MÃ TỔ HỢP  TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
 1  Quản trị kinh doanh 7340101 

 D01

 A00

 A01

 C00

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

 2  Ngôn ngữ Anh  7220201
 3  Ngôn ngữ Nhật  7220209
 4  Ngôn ngữ Hàn Quốc  7220210
 Công nghệ thông tin  7480201

D01

A00

A01

D90

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHTN

 


3. Phương thức tuyển sinh (áp dụng với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2020)


Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường ĐH FPT đủ điều kiện xét tuyển nếu đạt một trong các tiêu chí sau:


a)     Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;
b) Điểm các môn thi trong kỳ thi THPT 2020 thuộc Top50 THPT toàn quốc năm 2020 (theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2020) và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên (15**/30 điểm);
c) Điểm học bạ thuộc Top50 THPT toàn quốc năm 2020 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn); 
d) Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
e) Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên; 
f) Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc: TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II;
g) Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với ngành Công nghệ thông tin);
h) Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số);
i) Đã tốt nghiệp Đại học.


Ghi chú: (**) Làm tròn đến hai chữ số thập phân (ví dụ: Nếu như thí sinh đạt 14,991 đến 14,994 điểm thì làm tròn thành 14,99 điểm; trường hợp từ 14,995 đến 14,999 mới được làm tròn thành 15 điểm).

THỦ TỤC XÉT TUYỂN

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của ĐH FPT có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường.


1.  Hồ sơ xét tuyển

 
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
- 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3x4;
- Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ;
- 01 bản photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020);
- 01 Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn
Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.


2.   Chính sách ưu tiên xét tuyển


Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


3.  Lịch trình xét tuyển


Được công bố trong các thông báo tuyển sinh theo từng đợt. Dự kiến trong năm có 3 đợt. Đợt 1 vào ngày 28/6/2020.

 

NHẬP HỌC

1.  Hồ sơ nhập học

 
- Phiếu nhập học;
- Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT hiện hành;
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020;
- 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
- 01 Bản sao chứng thực Học bạ THPT;
- 01 Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn;
- 01 Bản sao chứng thực CMND;
- 01 Ảnh 3×4;
- 01 Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
- 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (nếu có);
- 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (nếu có)
- 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (nếu có);
- 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học (nếu có);
- 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (nếu có);
- 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (nếu có).


Hồ sơ nhập học đối với thí sinh được cấp học bổng, tín dụng: Tham khảo Quy định học bổng, tín dụng của Trường ĐH FPT.
Đăng ký nhập học chỉ hợp lệ khi nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ nhập học và các khoản phí nhập học (Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT).


2.  Lịch trình nhập học

 
Theo các thông báo tuyển sinh của Trường ĐH FPT. 

      👉   NHẬP HỌC NGAY 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ

1.  Cách thức đăng ký

 
Thí sinh đăng ký sơ tuyển, xét tuyển và nhập học theo 1 trong 3 cách sau:


Cách 1: Đăng ký trực tuyến bằng cách nộp các bản chụp/scan hồ sơ nhập học trên website hoặc qua email của trường. Đồng thời nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website. Sinh viên nộp lại bản gốc các hồ sơ nhập học vào ngày đầu tiên trước khi đi học.


Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website.


Cách 3:  Đăng ký và nộp các khoản phí trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường theo địa chỉ ở mục Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ.


Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT
Chủ tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 20209090909
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh
Nội dung nộp tiền:

 - Đối với thí sinh đăng ký dự thi học bổng:
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKDT 2020>
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển:
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKXT 2020>
- Đối với thí sinh đăng ký nhập học:
 <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKNH 2020>

2.  Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

 Tại Tp. Hồ Chí Minh: Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 73005588;