Quy chế tuyển sinh

Ngành đào tạo

Bảng mã các ngành Đại học FPT như sau:

 

Khối ngành Ngành Mã ngành Chuyên Ngành
III Quản trị kinh doanh 7340101 1.   Marketing
2.   Kinh doanh quốc tế
3.   Quản trị khách sạn
4.   Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5.   Truyền thông đa phương tiện
V Công nghệ thông tin 7480201 6.   Kỹ thuật phần mềm
7.   IoT
8.   Hệ thống thông tin
9.  Trí tuệ nhân tạo (AI)
10.  An toàn thông tin
11.  Thiết kế Mỹ thuật số
VII Ngôn ngữ 7220201 12.  Ngôn ngữ Anh
7220209 13.  Ngôn ngữ Nhật
7220210 14.  Ngôn ngữ Hàn Quốc

Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh của Đại học FPT là các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông tính đến thời điểm nhập học.

Kỳ thi tuyển sinh

Mỗi năm, Đại học FPT thường tổ chức 2 đợt thi sơ tuyển. Năm nay, kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/5 và 14/7.

1. Nội dung bài thi


Các thí sinh thực hiện các bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, trong đó:


– Bài thi 1 nhằm đánh giá năng lực phổ thông nền tảng và năng lực chuyên biệt có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi.


– Bài thi 2 nhằm đánh giá năng lực nghị luận thông qua một bài luận có chủ đề thông dụng và gần gũi với học sinh.


2. Cấu trúc bài thi

 

Khối ngành Ngành Chuyên ngành Bài thi trắc nghiệm (120 phút)

Bài thi tự luận (60 phút)

III Quản trị Kinh doanh 1. Marketing

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng lực trí tuệ

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Nghị luận xã hội
2. Kinh doanh quốc tế
3. Quản trị khách sạn

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng lực trí tuệ

Lập luận

4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
5. Truyền thông đa phương tiện
V Công nghệ thông tin 6. Kỹ thuật phần mềm

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Lập luận

7. Hệ thống thông tin
8. Trí tuệ nhân tạo (AI)
9. Internet vạn vật (IoT)
10. An toàn thông tin
11. Thiết kế Mỹ thuật số

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng khiếu đồ hoạ

VII 12.  Ngôn ngữ Anh

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng lực trí tuệ

Lập luận

13.  Ngôn ngữ Nhật
14.  Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

Thang điểm: Tổng điểm tối đa: 105 điểm

Bài thi số 1: 90 điểm;

Bài thi số 2: 15 điểm;

 

Kết quả thi sơ tuyển

- Điểm chuẩn kỳ thi sơ tuyển vào ĐH FPT do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, được công bố cho từng ngành theo từng đợt thi. Kết quả trúng sơ tuyển có giá trị trong 2 năm.


Điều kiện xét chuyển ngành: (giữa các khối ngành):

- Thí sinh đạt mức điểm thi sơ tuyển một khối ngành trên 20% so với điểm chuẩn của khối ngành đó thì có thể chuyển sang khối ngành khác (ví dụ: điểm chuẩn thi sơ tuyển là 60 điểm thì cần đạt tối thiểu để chuyển ngành là 72 điểm). Riêng khối ngành Thiết kế Mỹ thuật số không áp dụng các điều kiện chuyển ngành.

Miễn thi sơ tuyển - Xét học bạ THPT

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển, xét tuyển bằng hình thức xét học bạ vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng điều kiện sau:

  • Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 21 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

 

Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21)  Các tổ hợp môn xét tuyển các ngành Đại học FPT

 

Ngành Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Quản trị Kinh doanh

Marketing 7340101

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D96

(Toán, Tiếng Anh, KHXH)

Kinh doanh quốc tế
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Truyền thông đa phương tiện
Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 7480201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D90

(Toán, Tiếng Anh, KHTN)

Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Internet vạn vật (IoT)
An toàn thông tin
Thiết kế Mỹ thuật số
Ngôn ngữ Anh 7220201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D96

(Toán, Tiếng Anh, KHXH)

Ngôn ngữ Nhật 7220209
Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210

Miễn thi sơ tuyển - Xét kết quả thi THPT QG

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển, xét tuyển bằng hình thức xét kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng điều kiện sau:

 

  • Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2019 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

 

Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21)  Các tổ hợp môn xét tuyển các ngành Đại học FPT

 

Ngành Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Quản trị Kinh doanh

Marketing 7340101

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D96

(Toán, Tiếng Anh, KHXH)

Kinh doanh quốc tế
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Truyền thông đa phương tiện
Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm 7480201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D90

(Toán, Tiếng Anh, KHTN)

Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Internet vạn vật (IoT)
An toàn thông tin
Thiết kế Mỹ thuật số
Ngôn ngữ Anh 7220201

A00

(Toán, Vật lý, Hóa học)

A01

(Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

D96

(Toán, Tiếng Anh, KHXH)

Ngôn ngữ Nhật 7220209
Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210

Tuyển thẳng

Thí sinh được miễn thi sơ tuyển vào Trường Đại học FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:


1. Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;

2. Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;

3. Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên;

4. Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với khối ngành Máy tính & CNTT bao gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin);

5. Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với ngành Thiết kế đồ hoạ);

6. Đã tốt nghiệp Đại học.

 

Để đủ điều kiện nhập học, thí sinh có nguyện vọng được tuyển thẳng vào Đại học FPT cần đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

 

  • Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 18 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.

hoặc:

  • Tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.